Thay đổi vốn điều lệ

Với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc giảm thiểu rủi ro về tài chính cho công ty, doanh nghiệp có thể quyết định tiến hành thay đổi vốn điều lệ công ty sao cho phù hợp. Về thủ tục thay đổi (tăng/giảm) vốn điều lệ được thực hiện do chính doanh nghiệp hoặc người đại diện có ủy quyền của doanh nghiệp. 

Hình thức tăng, giảm vốn điều lệ công ty:

Công ty TNHH một thành viên: 

 • Khoản 2 Điều 87 Luật Doanh nghiệp quy định công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ qua hai hình thức: Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn của người khác.
 • Theo quy định tại  Khoản 1 Điều 87Luật doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên giảm vốn trong các trường hợp sau: Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp quy định công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn trong hai trường hợp: Tăng vốn góp của công ty hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.
 • Theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên giảm vốn trong các trường hợp sau: Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên; Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định pháp luật; Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy Luật doanh nghiệp

Công ty cổ phần: 

 • Theo quy định tại Điều 122 Luật doanh nghiệp quy định công ty cổ phần có thể tăng vốn trong trường hợp: chào bán cổ phần.
 • Theo quy định khoản 5, điều 111 luật Doanh nghiệp năm 2014 công ty cổ phần có thể giảm vốn trong trường hợp: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ công, công ty hoàn trà một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông; Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo quy định Luật doanh nghiệp; Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định Luật doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ kinh doanh hiện nay:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi vốn theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thay vốn điều lệ doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Sau khi nhận kết quả về thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Bước 4: Kê khai thuế nếu việc thay đổi vốn làm thay đổi bậc thuế môn bài

Lưu ý: Khi việc tăng vốn điều lệ làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải lập và nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế trước ngày 31/12 cùng năm. 

Công ty Thái An luật cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ với các loại dịch vụ như sau:

 • Tư vấn cho khách hàng về điều kiện, thủ tục, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
 • Tư vấn chi tiết cho khách hàng về thủ tục Thông báo thay đổi vốn điều lệ;
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
 • Theo dõi việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền;

Chi phí và thời hạn dịch vụ tại Thái an Luật đối với dịch vụ thay đổi vốn điều lệ:

 • Thời gian giải quyết: 7 đến 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Đối với tất cả các loại hình công ty)
 • Phí đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử quốc gia : 300.000 đồng (Đã bao gồm lệ phí nhà nước 300.000 đồng)
 • Phí dịch vụ: 1.500.000 đồng ( đã báo gồm phí đăng bố cáo)

Do hiện nay, doanh nghiệp tự thực hiện và hoàn tất các thủ tục để thay đổi vốn điều lệ không nhiều vì phần lớn do thiếu kinh nghiệm, tiêu tốn nhiều thời gian, nguồn lực cũng như chi phí nên thường sử dụng dịch vụ mà tại Thái An Luật hiện đang cung cấp mang lại sự chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, luôn đảm bảo là tiết kiệm nhất và chất lượng đạt chuẩn, giấy tờ đầy đủ, thời gian ngắn, thủ tục nhanh gọn. 

MỌI THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN XIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THÁI AN LUẬT
Địa chỉ: Tầng 4, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

VP tại HN: Tầng 6, số 1/120 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.3780.5555
Hotline: 0971750169

VP tại HCM: 8B Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 024.3641.6666

Bình luận