Chuyển nhượng công ty

Nếu công ty trong một vài năm tới không hoạt động nữa thì chuyển nhượng cho khách hàng của chúng tôi (LH ĐT/Zalo 0969052368)
Quyền lợi
– Nhận phí chuyển nhượng tương đương với phí thành lập doanh nghiệp ban đầu
– Tặng 1 gói thành lập DN khi có nhu cầu để bù lại chi phí ban đầu (nếu anh, em bạn bè làm cũng được ….) đủ dấu và biển cty
– Phí làm hồ sơ chuyển nhượng bên mua chịu (phía mua)
– Bên bán cam kết nộp hết nợ thuế, thiếu phạt (nếu có trước khi ký chuyển nhượng), ko nợ ngân hàng, bảo hiểm, hải quan hoặc các cá nhân khác.
– Khi ký hợp đồng chuyển nhượng và thay đổi đại diện pháp luật (nhận phí và bàn giao): ĐKKD, Dấu, chữ ký số, hồ sơ công ty, hóa đơn vào – ra, sổ sách đã làm.
=======================
Nếu đồng ý cho bên mình Mã số thuế và Pass QL trang thuế để kiểm tra nợ thuế hay không và tờ khai nộp đúng hạn hay không nhé, đồng thời chụp ĐKKD.
Xin cảm ơn!
Thủ tục và các bước làm chuyển nhượng
.
B1. Bên mua soan hô sơ, hợp đồng chuyển nhượng vốn, cố phần + Thay đổi đại diện theo pháp luật nộp lên Sở Kế hoạch và Đầu tư (Gửi bên bán ký hồ sơ ==> Bên bán gửi lại HS cho bên mua nộp thay đổi lên Sở KHĐT(bên bán nhận 50% phí)
Bên bán đóng các tài khoản ngân hàng nếu có (làm luôn sau khi ký Hồ sơ chuyển nhượng)
B2. Khi ra đăng ký kinh doanh mới thì bên bán tiến hành giao hồ sơ công ty (ĐKKD, Dấu, chữ ký số, hồ sơ công ty, hóa đơn vào – ra, sổ sách đã làm… đóng tài khoản ngân hàng và lấy chứng từ sao kê ngân hàng) và Nhận lại 1 bộ hồ sơ đã ký cùng cmt bên mua và biên bản bàn giao hồ sơ có kèm cmt người nhận hồ sơ và nhận 50% phí còn lại
(Có thể làm vào một bước nếu bên bán giao HS giấy tờ luôn cho gọn)

Bình luận