Khuyến mại cho doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2021

Đăng ký Chữ ký số 1 năm BKAV + Hóa đơn điện tử 500 số BKAV chỉ có 550.000đ (Được tài trợ)

Quý khách chỉ cần thanh toán 550.000đ phí hỗ trợ

  • Làm hồ sơ xin cấp
  • Giao và cài đặt hướng dẫn sử dụng
  • Làm hồ sơ phát hành hóa đơn
  • Hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp trong quá trình sử dụng

Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp tại Hà Nội thành lập trong năm 2021

LH: 0971750169

 

Bình luận