Thái An Luật với đội ngũ hơn 20 thành viên, được đào tạo cơ bản từ các trường thuộc ngành Luật và Kế toán, được va chạm với kinh nghiệm thực tế.